Aanpak

‘Peace by listening’

De Nationale Respect Tour biedt Nederlanders de ruimte en tijd om dromen, wensen, ongenoegen en angsten te uiten. Alles kan eindelijk eens gezegd worden. Geen taboes, geen politieke correctheid en geen censuur. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om het verhaal van de ander te horen, wat kan leiden tot nieuwe inzichten en wederzijds begrip. Alles vanuit het principe ‘peace by listening’.

TIJDENS DE TOUR

worden verschillende groepen mensen die elkaar weinig ontmoeten bij elkaar gebracht om praktische oplossingen en denkrichtingen te delen die zorgdragen voor een inclusieve samenleving. Bij deze ontmoetingen is er ruimte voor verschil van opvattingen op een respectvolle manier.

De uitkomsten worden gebundeld in een manifest met concrete beleidssuggesties en oplossingen, bottom-up aangedragen door mensen die zich vanuit verschillende perspectieven zorgen maken over Nederland.

Dit manifest wordt in 2021 op Koningsdag aangeboden aan het Koningshuis en op 5 mei aan ‘het volk’ tijdens de bevrijdingsfestivals.

logo-ico

Onze Partners

Breaking news