Doel

Met de Respectbeweging hebben we vier doelen:

* Bewustwording stimuleren: Geven is krijgen
* Dialoog en toenadering bevorderen: Ontmoeten
* Concrete oplossingen verzamelen: het Respect-Manifest
* Continuïteit borgen: 2021 uitroepen tot het jaar van ‘respect’.

Bij al deze doelen gaan we vele duizenden Nederlanders actief betrekken.

Bewustwording stimuleren:

Geven is krijgen
Over het algemeen willen we het belang van respect als waarde voor de samenleving bevorderen. Door te kijken vanuit het perspectief van ‘de ander’ leren we dat er altijd meer dan één waarheid bestaat. Wanneer je een ander meer aandacht, zorg en waardering geeft, dan ontvang je dat ook heel veel sneller terug.

Concrete oplossingen:

het Respect-Manifest
Een verbindend aspect aan de ontmoetingen die wij organiseren is dat wij iedereen, ongeacht hun achtergrond of visie, betrekken bij het ontwikkelen van concrete oplossingen, ideeën en denkrichtingen waarmee de samenleving respectvoller zou kunnen worden.

Dialoog en toenadering bevorderen: Ontmoeten

In sneltreinvaart lijkt de huidige samenleving opnieuw te verzuilen. Verschillende groepen in de samenleving lijken elkaar niet meer tegen te komen. Ontmoetingen kunnen de kloof tussen verschillende groepen enigszins verkleinen en bijdragen aan kennis en begrip over elkaars achtergronden, uitdagingen en beweegredenen.

Continuïteit borgen: 2021 uitroepen tot het jaar van ‘respect’.

Met het trainen van vrijwilligers, het opstellen van organisatorische handboeken, het betrekken van lokale en regionale overheden en het helder communiceren van de resultaten kunnen wij ervoor zorgen dat RespectNL in de komende jaren kan uitgroeien tot een sterke, effectieve beweging.

TIJDENS DE TOUR

worden verschillende groepen mensen die elkaar weinig ontmoeten bij elkaar gebracht om praktische oplossingen en denkrichtingen te delen die zorgdragen voor een inclusieve samenleving. Bij deze ontmoetingen is er ruimte voor verschil van opvattingen op een respectvolle manier.

De uitkomsten worden gebundeld in een manifest met concrete beleidssuggesties en oplossingen, bottom-up aangedragen door mensen die zich vanuit verschillende perspectieven zorgen maken over Nederland.

Dit manifest wordt in 2021 op Koningsdag aangeboden aan het Koningshuis en op 5 mei aan ‘het volk’ tijdens de bevrijdingsfestivals.

logo-ico

Onze Partners

Breaking news