Missie en visie

Missie

Onze missie is ‘Respect’ als kernwaarde onderdeel te laten worden van de gehele samenleving.

Visie

Respectvol omgaan met verschillen draagt bij aan onderlinge verbinding en het voorkomen van verdere vervreemding. Vandaar onze slogan ‘Respect: Geven is krijgen’.

TIJDENS DE TOUR

worden verschillende groepen mensen die elkaar weinig ontmoeten bij elkaar gebracht om praktische oplossingen en denkrichtingen te delen die zorgdragen voor een inclusieve samenleving. Bij deze ontmoetingen is er ruimte voor verschil van opvattingen op een respectvolle manier.

De uitkomsten worden gebundeld in een manifest met concrete beleidssuggesties en oplossingen, bottom-up aangedragen door mensen die zich vanuit verschillende perspectieven zorgen maken over Nederland.

Dit manifest wordt in 2021 op Koningsdag aangeboden aan het Koningshuis en op 5 mei aan ‘het volk’ tijdens de bevrijdingsfestivals.

logo-ico

Onze Partners

Breaking news