Disclaimer

Disclaimer IZI Solutions

IZI Solutions B.V. (Kamer van Koophandel: 57779651), hierna te noemen IZI Solutions, verleent u hierbij toegang tot www.respectbeweging.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten en/of producten af te nemen. IZI Solutions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
IZI Solutions spant zich in om de inhoud van www.respectbeweging.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.respectbeweging.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IZI Solutions.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IZI Solutions. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IZI Solutions, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

DE TOUR

site-map

TIJDENS DE TOUR

worden duizenden Nederlanders actief betrokken bij het beschermen, bouwen en versterken van respect. Tijdens de Nationale Respect tour – onderdeel van de beweging – worden inzichten verzameld die zullen worden samengevoegd tot een manifest met concrete beleidssuggesties en oplossingen. Op deze manier zullen de stemmen van mensen uit alle hoeken van onze samenleving gehoord worden.

Het Respect Manifest willen we in 2021 op Koningsdag aanbieden aan het koningspaar en op Bevrijdingsdag aan de gehele samenleving.

logo-ico

Partners & Supporters

Breaking news