Aandacht voor respectvol samenleven

Aandacht voor respectvol samenleven

Opening van de dertiende Week van Respect in het Vredespaleis in Den Haag

Amsterdam, 5 november 2018 – 75 Nederlandse gemeenten en 11 sportbonden doen dit jaar mee aan de Week van Respect. Daarmee bereikt de campagne via ruim 500 scholen en sportclubs in één keer meer dan 100.000 jongeren. Via activiteiten in gemeenten en interactieve lesprogramma’s worden jongeren zelf bewust hoe een respectvolle samenleving eruit ziet. Rabbijn Awraham Soetendorp opent samen met de aanwezige maatschappelijke organisaties en overheden de Week van Respect op 5 november in het Vredespaleis in Den Haag.

“Het Vredespaleis is een plek waar dialoog tot stand komt tussen partijen waar gesprek eerder niet mogelijk was,” aldus Rabbijn Awraham Soetendorp, oprichter en voorzitter van de Respect Education Foundation. “Helaas komt intolerantie nog steeds veel voor in onze samenleving. Met persoonlijke verhalen inspireren we jongeren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Daarnaast pleit ik voor een waarachtige samenwerking tussen organisaties in de vorm van een ‘respectpact’. Dat draagt bij aan ons streven naar een maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn en anderen dat waarderen.”. De week van Respect valt dit jaar samen met de handtekeningenactie van het Rode Kruis voor Jemen. Soetendorp: “De verantwoordelijkheid om respect te tonen in je directe leefomgeving en tegelijkertijd ten opzichte van degenen die ver weg in nood verkeren, wordt deze week onderstreept.”

Burgers Bakken
Dit jaar staat de Week van Respect in het teken van ‘Burgers bakken’. Op scholen wordt lesmateriaal aangeboden om burgerschap iets van jongeren zélf te maken. Wat houdt het voor hen in om burger van onze maatschappij te zijn? En wat hebben zij daarvoor nodig? Het persoonlijke verhaal van honderden gastsprekers helpt hen hierbij. Tijdens de Week van Respect geven Kamerleden, Commissarissen van de Koning, burgemeesters en wethouders, sporters en andere bekende en betrokken Nederlanders ruim 400 gastcolleges en activiteiten op basis- en middelbare scholen en MBO’s en gaan ze met de jongeren het gesprek aan om respect onder jongeren te activeren en de maatschappij iets van henzelf te maken.

Nationale Respect Tour
Tijdens de startbijeenkomst in het Vredespaleis wordt door de initiatiefnemers van het nieuwe Respectbeweging.nl een uniek programma aangekondigd: de Nationale Respect Tour. Co-founder Dionne Abdoelhafiezkhan (IZI Solutions): “We zijn graag van ‘geen woorden, maar daden.’ Alle gemeenten, provincies, organisaties en individuen die mee willen bouwen kunnen zich nu bij ons melden: info@respect.nl”. In augustus 2019 worden steden, provincies, ambassadeurs en de campagne wereldkundig gemaakt.

De Week van Respect is mede mogelijk gemaakt door 36 partnergemeenten, Adessium Foundation en Stichting Talud. De start van de Week en de Nationale Respect Tour is mede mogelijk gemaakt door VSBfonds.

Week van Respect
De Respect Education Foundation is opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan een tolerante en inclusieve maatschappij, waarin jongeren zich thuisvoelen en waaraan zij deelnemen. Daarvoor ontwikkelt ze lesprogramma’s en organiseert ze activiteiten om het thema ‘Respect’ op de agenda te zetten en te houden, zoals de nationale Week van Respect. Tijdens deze Week stimuleren we ruim 100.000 jongeren op scholen en sportclubs om het gesprek met elkaar aan te gaan.

Partners & Supporters

Breaking news