COC Nederland zet vraagtekens bij een aantal reformatorische scholen

COC Nederland zet vraagtekens bij een aantal reformatorische scholen

Uit onderzoek van het journalistieke platform Pointer KRO-NCRV blijkt dat een deel van de reformatorische scholen nog steeds van mening is dat seks alleen plaats kan vinden binnen een huwelijk tussen een man en een vrouw.

Reactie Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs
,,Wij geloven dat op grond van de Bijbel het huwelijk en de seksualiteit daarbinnen bedoeld is voor één man en één vrouw. Voor andere relaties of samenlevingsvormen biedt de Bijbel geen ruimte”, zegt de bestuurder Pieter Moens.

Reactie COC Nederland
Volgens lhbti+ belangenorganisatie COC creëert het gebrek aan uitleg van andere morele standpunten een onveilig klimaat voor lhbti-leerlingen. ,,Er staat in de wet dat elke school respect en een veilig klimaat voor lhbti-leerlingen moet creëren. Als ouders van tevoren al moeten beloven dat ze achter deze standpunten staan, kan je nooit zorgen voor respect en veiligheid voor die groep op school”, aldus een COC-woordvoerder tegen Pointer.

Partners & Supporters

Breaking news