In Oranjedorp wordt eenzaamheid door het coronavirus bestreden via de telefoon.

In Oranjedorp wordt eenzaamheid door het coronavirus bestreden via de telefoon.

Sluiting van het Dorpshuis.
Door het sluiten van het dorpshuis kwamen allerlei activiteiten in het dorp stil te liggen. Wiebe Hilgen vertelt: “Ondanks het feit dat we nog weinig coronabesmettingen in onze directe woonomgeving hebben, gaat toch het hele sociale leven in en om Oranjedorp op slot. Iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Door het sluiten van het dorpshuis komen alle activiteiten in het dorp stil komen te liggen.”

In Oranjedorp wordt er op elkaar gepast.
Om dit gemis op te vangen en ervoor te zorgen dat niemand in sociaal isolement komt is er een dorpstelefoon in het leven geroepen. Jong en oud kunnen bellen: huiswerkbegeleiding, het uitlaten van honden, boodschappen doen, medicijnen halen, of gewoon voor de gezelligheid.

#Oranjedorp #Pasopelkaar #Samensterk #Corona #Respectbeweging #Respect #Solidariteit

Nog een initiatief dat past bij de overtuiging van #Respectbeweging i.s.m. VSBfonds waarmee we mensen uit álle hoeken van de samenleving willen stimuleren om respect als kernwaarde te borgen in de samenleving.

Foto: Miryam León
Lees hier meer

Partners & Supporters

Breaking news