Nieuwe vormen van verzuiling

Nieuwe vormen van verzuiling

Volgens opiniepeiler Maurice de Hond is er in de Nederlandse samenleving opnieuw sprake van verzuiling.

Vroeger
In de vorige eeuw was Nederland verzuild langs religieuze lijnen. Bijna ieder geloof had een eigen organisatie: op politiek terrein, maar ook eigen vakverenigingen, scholen, gezondheidszorg, media en jeugdbewegingen.

Huidige verzuiling
Volgens de Hond gaat de huidige verzuiling langs andere lijnen. Bijvoorbeeld de financiële situatie van mensen of de mate waarin mensen veranderingen in de samenleving zien als een kans of bedreiging. Ook het opleidingsniveau speelt een rol. Daarnaast geeft twee derde van de ondervraagden aan vooral om te gaan met vrienden die hetzelfde denken over actuele politieke onderwerpen.

Volgens de Hond realiseren mensen zich op dit moment te weinig dat er sprake is van verzuiling en vervreemding. Hij stelt dat er steeds minder respect is voor mensen die anders denken en leven. De Hond zegt dan ook dat de nieuwe verzuiling komt door de huidige polarisatie. Tegenstellingen worden steeds meer uitvergroot en sommige politieke discussies worden heftig gevoerd.

Sociale bubbels zijn fijn máár soms ook goed om te laten spatten.

#Verzuiling #Onderzoek #Polarisatie #Tegenstellingen 

Een initiatief dat helemaal aansluit bij de overtuiging van #Respectbeweging waarmee we i.s.m. VSBfonds mensen uit alle hoeken van de samenleving willen stimuleren om respect als kernwaarde te borgen in de samenleving.

Foto: Matt Collamer

Lees hier meer

Partners & Supporters

Breaking news