Onderzoek: Wat Nederland Nederland maakt volgens Nederlanders

Onderzoek: Wat Nederland Nederland maakt volgens Nederlanders

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft voor het eerst onderzocht hoe Nederlanders aankijken tegen dé Nederlandse identiteit. Ongeacht de achtergrond in afkomst, opleiding, leeftijd of seksuele identiteit blijken we opvallend eensgezind over wat typisch Nederlands is met name als het gaat om tradities en symbolen, aangevuld met bijvoorbeeld de Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, vrijheid en gelijkheid. Ook over de bedreigingen van de Nederlandse identiteit lijkt consensus. Zo beschouwt 77 procent van de deelnemers polarisatie als bedreiging, ook islam (62 procent) en bureaucratisering (58 procent) scoren hoog. Ook ‘de verengelsing’ wordt gehekeld, merkte het SCP dat bij dit onderzoek de Nederlanders indeelt in twee nieuwe oriëntatietypen als het over de nationale identiteit gaat: de ‘symbool-Nederlanders’, die erg hechten aan tradities en oude gebruiken, daarnaast de Nederlanders die vooral de burgerlijke vrijheden (demonstratierecht en godsdienstvrijheid) waarderen.

De NOS heeft de meest opvallende conclusies gevisualiseerd.

Het is een interessant onderzoek omdat het aansluit bij de Nationale Respect Tour. Verschillende groepen mensen die elkaar weinig ontmoeten worden bij elkaar gebracht om praktische oplossingen en denkrichtingen te delen die zorgdragen voor een inclusieve samenleving. Bij deze ontmoetingen is er ruimte voor verschil van opvattingen op een respectvolle manier. De uitkomsten worden gebundeld in een manifest met concrete beleidssuggesties en oplossingen, bottom-up aangedragen door mensen die zich vanuit verschillende perspectieven zorgen maken over Nederland. Dit manifest wordt in 2021 op Koningsdag aangeboden aan het Koningshuis en op 5 mei aan ‘het volk’ tijdens de bevrijdingsfestivals.

Heeft u interesse om hier aan mee te doen? Neem dan contact met ons op via: info@respectbeweging.nl

Partners & Supporters

Breaking news