Stopzetting Respectbeweging

Stopzetting Respectbeweging

Beste supporters van de Respectbeweging

Het is even stil geweest aan onze zijde vanwege de COVID-19 uitbraak en alle bijhorende ontwikkelingen. De uitbraak leidde niet alleen wereldwijd, zo ook in Nederland tot ongekende maatregelen. Maatregelen die niet alleen u, maar ook ons, de Respectbeweging raakte. Dit alles heeft ertoe geleid dat wij samen met onze partner VSBfonds bij onszelf ter rade zijn gegaan of en op welke wijze wij als Respectbeweging verder kunnen gaan. Helaas zijn wij gezamenlijk tot het moeilijke besluit gekomen om de Respectbeweging en de Nationale Respect Tour stop te zetten.

Dit was zeker geen makkelijk besluit en we zijn niet over een nacht ijs gegaan. We hebben in korte tijd, veel enthousiasme gecreëerd voor de Respectbeweging en er was veel animo vanuit verschillende hoeken om respect onderdeel te maken als kernwaarde van de samenleving. In de Week van Respect 2018 presenteerden wij onze ambitieuze plannen en missie voor de toekomst: 2021 in heel Nederland het jaar van Respect  laten zijn. En respect als kernwaarde onderdeel te laten worden van de gehele samenleving.

Op 30 augustus 2019, 9 maanden later, konden we eindelijk onze officiële aftrap doen op het Democratiefestival in Veur-Lent (Nijmegen) in aanwezigheid van de burgemeesters van Arnhem en Nijmegen en ruim 250  deelnemers. Inmiddels committeerden 22 gemeenten, 3 provincies en 30 ambassadeurs zich aan onze beweging. En toen kwam COVID-19. De uitbraak en de daaropvolgende maatregelen hebben als gevolg gehad dat wij van april t/m augustus 30 lokale respect-sessies in 22 gemeenten en 8 provinciale respect-evenementen hebben moeten annuleren.

Het creëren van verbinding door middel van fysieke ontmoeting is een belangrijk onderdeel van de Respectbeweging. Er is nog veel onduidelijkheid over of en wanneer er weer bijeenkomsten georganiseerd mogen worden die passen bij de vorm die wij voor ogen hebben. Tevens zien wij aan de ontwikkelingen in provincies en gemeenten dat de prioriteiten veranderd zijn. Dit betekent dat veel programma’s, projecten, activiteiten, bijeenkomsten en grotere evenementen geannuleerd zijn, verschoven worden richting het laatste kwartaal 2020/2021 en/of digitaal vorm worden gegeven. Daarnaast heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aangegeven dat de situatie met COVID-19 virus langer kan voortduren. Met deze factoren in het achterhoofd is het besluit gevallen om met de Respectbeweging en de Nationale Respect Tour te stoppen. Dit betekent echter niet dat onze missie verloren gaat.

VSBfonds zal doorgaan met haar missie om actief burgerschap te stimuleren waarbij mensen leren, zich ontwikkelen, omkijken naar anderen of die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen verschillende mensen. IZI Solutions (IZI), de uitvoerende kracht achter de Respectbeweging zal doorgaan met innovatieve oplossingen bieden voor een respectvolle samenleving en hoe om te gaan met maatschappelijke vraagstukken. IZI heeft voor de Respectbeweging veel materiaal ontwikkeld om een diversiteit van mensen te bereiken, activeren en met elkaar in gesprek te laten gaan over maatschappelijke vraagstukken. Dit materiaal zal beschikbaar worden gesteld op de website.

Er rest ons niks anders nog dan eenieder te bedanken die de Respectbeweging en de Nationale Respect Tour heeft gesteund of een warm hart toedraagt. Zonder jullie hadden wij niet zo ver kunnen komen.

Met respectvolle groet,

VSBfonds en IZI Solutions

Partners & Supporters

Breaking news